Печати

ВНЕСИ ОГЛАС

Доколку сакате да поставите оглас, се што треба е да ни испратите текст и слики од недвижноста што сакате да ја огласите на е-пошта дадена погоре, со вклучени параметри:
* дали огласот е за издавање или продавање
* квадратура на недвижноста
* Цена (доколку сакате) - за издавање месечна цена или цена по квадрат.
* краток опис.
 

Ви благодариме што не одбравте нас!

Податоци:*
E-mail:*
Телефон:*
-
Тип на оглас:
Опис за огласот:*
Верификација: